Istota v izoláciách už viac
ako
25 rokov

Tesárske práce


Krovy

Krovy sú drevené nosné konštrukcie šikmých striech, ktoré tvoria väzbu strechy, sú jej konštrukčnou časťou. Krovy prenášajú zaťaženie jedného alebo viacerých strešných plášťov (ako aj zaťaženie vodou, snehom, vetrom a pod.) do ostatných nosných častí objektu. Strešná krytina sa na krov kladie latovaním alebo debnením a je podoprená krokvami vzdialenými od seba cca 90-110 cm. Krokvy sa kladú buď kolmo na odkvap, alebo rovnobežne s ním.

Podľa spôsobu podpory krokví v konštrukcii krovu delíme krovy sedlových a pultových striech na:

Pri projektovom navrhovaní konštrukcie krovu musíme zohľadniť viaceré aspekty, ktoré budú na krov pôsobiť, najmä:

Voľba dreva pri krovoch padá najčastejšie na smrek, jedľu alebo borovicu. Podmienkou kvalitného, spoľahlivého, funkčného a bezpečného krovu je drevo vyschnuté (ideálne premrznuté), zdravé, odkôrnené, bez trhlín a hŕč.