Istota v izoláciách už viac
ako
25 rokov

Tesárske práce


Drevostavby

O výhodách dreva ako materiálu na výstavbu objektov sa viac dozviete TU. Materiál na drevostavby je vyrábaný na linkách a dopravovaný na miesto stavby priamo k montáži.

Podľa spôsobu montáže drevostavieb sa delia na:

Rezivo je pri tomto systéme spájané prostredníctvom obojstranným zalisovaním oceľových spôn. Spony sa do dreva zatĺkajú prostredníctvom špeciálnej výrobnej linky, ktorá sa skladá z lisu a pojazdného pracovného stola. Ručné zatĺkanie oceľových spôn do dreva je neprípustné, pretože sa ním nedá zaručiť požadovaný pevnostný parameter spoja. Medzi výhody systému Gang-Nail patrí úspora reziva, možnosť diaľkového aj šírkového nastavenia reziva, vysoká produktivita práce, variabilita výroby a statických prepočtov na disponibilné zdroje reziva.

Základným prvkom je panel, pričom jeho konštrukcia sa v princípe skladá z nosného rámu, ktorý je vyplnený tepelnozvukovou izoláciou, oplášťovania rámu veľkoplošným materiálom (najčastejšie drevotrieskovou doskou), parotesným uzáverom, príp. ďalšími izolačnými doskami. Pre spojenie panelov je panelový rám vybavená drážkami na umiestnenie falošných pier. Rozmery základného panelu sa pohybujú pri výške okolo 230 cm, pri šírke 90-120 cm, a pri hrúbke 10-14 cm. Okrem obvodových panelov sa vyrábajú jednoduchšie panely priečkové, stropné výplňové, či nosné.

Základným prvkom lepených konštrukcií sú lamely – opracované dosky s požadovanou vlhkosťou a kvalitou, ktoré sú spájané vhodnými lepidlami. Lamely bývajú hrubé cca 18-38 mm, ich hrúbka závisí od polomeru zakrivenia konštrukcie a naopak (minimálny polomer zakrivenia nesmie byť menší ako 200násobok hrúbky lamely).

Vlhkosť dreva sa pohybuje podľa expozície konštrukcie – pri zakrytých (chránených) konštrukciách je to 8%, pri nevykurovaných 10% a pri vonkajšej expozícii do 15%. Lamely sa na seba napájajú na dĺžku (na zraz, šikmým spojom, alebo na tzv. klinový ozub) a na šírku (pokiaľ je šírka lepeného nosníka väčšia ako disponibilná šírka lamiel). Pokiaľ chceme u lepených drevených konštrukcií dosiahnuť maximálnu pevnosť a trvanlivosť, je nevyhnutné dbať na správny výber lepidla. Pevnosť spoja musí byť väčšia ako pevnosť lepených častí, priľnavosť (adhézna sila) styku lepidla s drevom a súdržnosť (kohézna sila) lepidla v lepenej špáre majú byť väčšie ako súdržnosť (pevnosť) dreva. Lepený spoj má byť taktiež odolný voči vlhkosti a teplotným rozdielom a teda trvácny, osvedčené sú umelé živice na báze močoviny a rezorcínu.

Po nanesení lepidla na lamely sa zoradia do súboru budúceho lepeného prvku a upevnia sa do lisu, lisovacia doba sa líši podľa používaného lepidla, približne sa jedná o 6 hodín pri 20°, pri tlaku od 2-10 atm podľa zakrivenia prvkov.

Medzi výhody lepených konštrukcií patrí spojenie modernej technológie s prednosťami dreva, najmä jeho pevnosťou pri nízkej hmotnosti. Rozpätie a tvary nosníkov môžu mať rozličnú podobu, čo je plus najmä pri architektonických návrhoch. K ďalším výhodám patrí ľahká opracovateľnosť lepených dielov, nenáročnosť konštrukcie na údržbu, odolnosť voči chemickým účinkom a požiarom (ktorá je vyššia ako u oceľových konštrukciách, ktoré sú požiarom deformované).