Istota v izoláciách už viac
ako
25 rokov

Ponuka

Spoločnosť TOR spol. s r.o. pre Vás zrealizuje:

Hydroizolácie

Izolácie spodnej stavby, striech, úžitkových priestorov a priemyselných objektov.

Tesárske práce

Komplexné realizácie tesárskych konštrukcií, krovy, drevostavby, drevené obklady.

Pokrývačské práce

Komplexné realizácie pokrývačských prác z povlakových a skladaných krytín.

Klampiarske práce

Komplexné realizácie plechových krytín, metalických fasádnych obkladov, oplechovaní a strešných odvodňovacích systémov.

Poradenstvo a odborné posudky

Poradenská činnosť pre všetkých účastníkov procesu výstavby (architekt, projektant, investor, developer).

Publikačná a osvetová činnosť

Príspevky riadiacich pracovníkov k odborným diskusiám vo forme článkov, prednášok a prezentácií.