Istota v izoláciách už viac
ako
25 rokov

Publikačná a osvetová činnosť


Naši riadiaci pracovníci sa aktívne zapájajú do odbornej diskusie v oblasti striech a izolácií, najčastejšie prostredníctvom odborných príspevkov vo forme článkov, prednášok či prezentácií. Prezentujú ich na rôznych seminároch a akciách organizovaných Cechom strechárov Slovenska či vzdelávacími inštitúciami, najčastejšie Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.

Tu si môžete prečítať príspevky, ktorých autormi sú ľudia pôsobiaci v TOR spol. s r.o.

Ing. Gabriel Boros – Výrobná dokumentácia, Sympózium strechy 2014

Ing. Gabriel Boros – Obnova zastrešenia firemného objektu, Sympózium strechy 2009

Ing. Pavel Horka – Skúsenosti v realizácii striech za 18 rokov existencie firmy TOR s.r.o., Sympózium strechy 2008