Istota v izoláciách už viac
ako
25 rokov

Klampiarske práce


Okrem kompletnej realizácie skladieb strešných plášťov plechovými krytinami máme vo svojej ponuke aj ďalšie služby zo spektra klampiarskych prác, medzi ktoré patria aj doplnkové klampiarske práce potrebné pri realizácii pokrývačských prác.

Prostredníctvom klampiarskych prác sa montujú odpadové rúry, kotlíky, nadmurovky, osadzujú sa záveterné lišty, nanovo sa osadzujú úžľabia, vymieňajú sa odkvapové žľaby, lemujú sa komíny, bleskozvody, strešné okná a rôzne iné časti  vyčnievajúce zo strechy. Klampiarske práce vyžadujú vysokú kvalitu a odbornosť, pretože ich nesprávne zavedenie môže byť príčinou zatekania. Miesto zatekania sa na streche zisťuje ťažko a odstránenie príčiny je vždy finančne náročné. Klampiarske prvky majú mať potrebnú tuhosť a po prevedení by mali byť včas natrené ochranným náterom. Okolo komínov často zateká, pokiaľ ich lemovanie nie je prekryté lištou, pričom pri iných prienikoch, ventilačných potrubiach a tyčiach sa lemovanie často musí doplniť lebo chýba úplne. Tieto práce môžeme nazvať spoločne doplnkovými klampiarskymi prácami, ktoré Vám na Vašom objekte radi vyhotovíme.

Klampiarske práce sa vyhotovujú v prípade, že je stavba či objekt dôkladne pripravený, čo znamená, že musia byť zrealizované a dokončené murárske, betonárske a tesárske práce a všetko murivo musí byť vyvedené nad rovinu strechy (komíny, vikiere, ventilácie, požiarne múry, či rímsy a podokenné parapety na fasáde). Klampiarske výrobky majú byť z jedného druhu materiálu, pri použití rôznych druhov materiálov sa musí dbať na elimináciu možnosti ich elektronického rozkladu a na ich vzájomnú odizolovanosť.

Klampiarske prvky, obzvlášť v oblastiach so silne znečisteným vzduchom sírou, sadzami a agresívnou dažďovou vodou, sa musia včas ošetriť ochranným kvalitným náterom, aby predčasne nezkorodovali.