Istota v izoláciách už viac
ako
25 rokov

Pokrývačské práce


V našej ponuke máme taktiež realizáciu pokrývačských prác, či už ide o povlakové krytiny používané väčšinou pri plochých strechách, alebo o skladané krytiny používané pri šikmých či strmých strechách.

Pri výbere správnej krytiny pre Vašu strechu treba vziať do úvahy jednak faktory pri konštrukčných riešeniach striech (poloha a tvar objektu, tvar a sklon strechy, rozbor znečisteného ovzdušia), ekonomické požiadavky a v neposlednom rade aj faktory, ktoré ovplyvňujú spoľahlivosť krytín.

Medzi tieto faktory radíme:

klimatické faktory

konštrukčné faktory

Pri konštrukčných faktoroch treba dbať na optimálne konštrukčne navrhnuté a kvalitne urobené časti krytín, ktoré môžu v budúcnosti zabrániť nedostatkom a defektom. Pri voľbe konštrukčných prvkov sa treba vyhýbať tvaru či rozmerom, ktoré podporujú koróznu reakciu a dbať na vhodnú voľbu stavebného materiálu, ktorá môže výrazne znížiť náklady spojené s údržbou, opravou, či výmenou. Žiadne konštrukčné usporiadanie nie je na 100% odolné voči výskytu agresívne pôsobiacich látok na povrchu materiálov, našim cieľom je tento výskyt čo najviac minimalizovať.

Je mimoriadne dôležité správne zvoliť tvar strechy a povrch krytiny, keďže ich nevhodné navrhnutie a spojenie materiálov môže urýchliť korózne a degradačné reakcie, ako aj úplne znehodnotiť konštrukčnú tvorbu detailov a väčších častí krytín.

Medzi ponuku služieb spoločnosti TOR spol. s r.o. patrí aj poradenská činnosť v štádiu (pred)projektovej prípravy, ako aj v štádiu projektovej realizácie. Budeme radi, ak nám preukážete dôveru a budete nás kontaktovať.

faktory korózie a degradácie materiálov, ktoré ovplyvňujú spoľahlivosť materiálov:

priestorové faktory, ktoré vychádzajú najmä zo všeobecného vzhľadu a charakteristík:

Pri kladení dôrazu na spoľahlivosť strešných krytín treba vziať do úvahy a pri konštrukčnom riešení sa vyvarovať:

technologické faktory, ktoré spočívajú vo výbere správnych technológií pre vybrané materiály a ich následnej aplikácii. Pokiaľ sa technologické aspekty nerešpektujú, dochádza k narušeniu materiálových vlastností, jeho chybám a poruchám.

ostatné faktory, medzi ktoré patrí mechanické namáhanie krytín – pevnosť a tuhosť, difúzia, chemické degradačné procesy, biokorózia.

 

So snahou čo najviac predĺžiť životnosť, spoľahlivosť a funkčnosť krytín súvisí aj starostlivosť o ne. Zatekanie patrí k najbežnejším problémom spájaných so strešnými krytinami. Najčastejšie sa zatekanie vyskytuje u striech s menším sklonom, pri nedostatočnom presahovaní krytiny, alebo ak sú vodné drážky upchané nečistotami. Príčinou zatekania môže byť aj nahromadený sneh, ktorý vytvoril zábranu vode, ktorá nemá kadiaľ odtekať a preniká pod krytinu. Preto je dôležité nečistoty v krytinách odstraňovať a pri dlhodobo nepriaznivom počasí krytinu od nahromadeného snehu odbremeniť. Riziko zatekania je vyššie aj pri nadmernom výskyte lišajníkov a machov na krytine, ktoré zadržujú vlhkosť, ktorá neprospieva žiadnej krytine, a preto sa majú odstrániť. Rastlinné povlaky sa odstraňujú najčastejšie drôtenou kefou a umyjú sa vodou s prípravkom proti ich opätovnému vzniku.

 

Pri navrhovaní riešení pre Vašu strechu sa na základe Vašich požiadaviek snažíme čo najviac eliminovať a brať do úvahy vyššie uvedené faktory. Naša odbornosť je zárukou Vašej kvalitnej strechy.

Čerpané aj zo  zdroja: MIKULÁŠ, M. OLÁH,J.: Krytiny a doplnkové konštrukcie striech. Bratislava, JAGA, 1997. ISBN: 80-967676-9-0, s. 11-28.