Istota v izoláciách už viac
ako
25 rokov

Profil spoločnosti

Spoločnosť TOR spol. s r.o. vznikla v roku 1990 a za 25 rokov svojej existencie zrealizovala vyše tisíc diel na Slovensku aj v zahraničí a ich počet stále narastá. Špecializujeme sa na izolačné, klampiarske, pokrývačské a tesárske práce, ako aj na skladané fasády, ktoré realizujeme z materiálov od popredných svetových výrobcov.

V portfóliu našich zrealizovaných diel sa nachádza široké spektrum objektov (rodinné domy, bytové a administratívne komplexy, obchodné centrá, objekty určené na vzdelávanie, priemyselné objekty). Pozrieť si ich môžete TU.

Vysokú kvalitu prevedenia diel ocenili usporiadatelia viacerých výstav s tematikou termoizolačných a hydroizolačných systémových riešení a dôkazom o nej sú aj viacnásobné umiestnenia na prestížnom hodnotení „STRECHA ROKA“, či realizovanie striech na budovách ocenených hodnotením „STAVBA ROKA“. Tieto úspechy potvrdzujú nastúpený trend výrobnej odbornosti, certifikovaním systému riadenia kvality ISO 9001, ISO 14 001, ISO 18 001.

Firma TOR spol. s r.o. je spoluzakladateľom Cechu strechárov Slovenska, ktorý bol založený v roku 1997.

 TOR spol. s r.o. sa riadi politikou kvality s nasledovnými princípmi:

Poslaním spoločnosti TOR spol. s r.o. je realizácia striech a stavieb založená na kvalite, spoľahlivosti a značke. Našimi prioritami sú bezpečnosť, stopercentná funkčnosť a v neposlednom rade spokojnosť našich zákazníkov, ktorú sa snažíme dosahovať zakaždým a bez výnimky.  Snažíme sa skutočne porozumieť potrebám našich zákazníkov a následne dodať adekvátne riešenia zodpovedajúce ich požiadavkám. Náš vzťah so zákazníkmi je založený na obojstrannej vzájomnej dôvere a rešpekte.

Vízia spoločnosti TOR spol. s r.o. spočíva v upevnení postavenia v Západoslovenskom regióne ako jednej z najvýznamnejších firiem vo svojom odbore. Vybudovaným systémom riadenia kvality a neustálym zlepšovaním vnútropodnikových procesov máme za cieľ v konkurenčnom prostredí dosahovať výnimočnú úroveň služieb.

Kvalita našich služieb vychádza z odbornej spôsobilosti, vyspelosti a skúsenosti našich zamestnancov.

Vedenie spoločnosti TOR spol. s r.o. svedomito vytvára podmienky umožňujúce plnenie politiky kvality, pravidelne sleduje a preskúmava jej napĺňanie.

Najnovšie projekty

Vedecký park UK

Mlynská dolina, Bratislava, 2015

Rekreačno-športový areál

Šamorín, 2015

Cinemax Bory Mall

Lamač, Bratislava, 2014

Obchodné centrum Bory Mall

Lamač, Bratislava, 2014