Istota v izoláciách už viac
ako
25 rokov

Hydroizolácie


TOR spol. s r.o., ISTOTA V IZOLÁCIÁCH. Tak znie slogan našej firmy, ktorý v sebe skrýva posolstvo dôležitosti špeciálnych izolácií pre Vaše objekty. Dôležitosť ich zavedenia a precízneho prevedenia spočíva v ochrane Vašich objektov (či už ide o spodnú stavbu, strechy, terasy, parkoviská, bazény, priemyselné skládky či nádrže) pred nežiaducimi vplyvmi z vonkajšieho prostredia, ktoré môžu mať za následok devastačné účinky pre Vašu stavbu.

Nami prevedené hydroizolácie ponúkajú spoľahlivú ochranu objektov jednak pred spodnou vodou, ako aj pred vodou atmosférickou v každom skupenstve (vlhkosť, dážď, sneh, ľad). Pri hydroizoláciách je veľmi dôležité vziať do úvahy viaceré aspekty, napríklad

Zodpovedne zvážime tieto aspekty a ponúkneme Vám najvhodnejšie riešenie ušité pre Vás na mieru.

Tepelné izolácie stavieb sú taktiež veľmi dôležitým prvkom v realizácii stavieb, najmä čo sa týka ekonomického hľadiska, keďže ich správnym navrhnutím a zabudovaním predchádzame úniku tepla (jednak v spodnej časti stavby a taktiež v oblastí striech), čím šetríme energiu a teda aj náklady na prevádzku objektu. V neposlednom rade nimi zabezpečujeme komfort vo vnútornom prostredí objektu, kde sa udržiava príjemná klíma a takisto zamedzujeme prehrievaniu objektov pri vyšších teplotách.

Predchádzajte únikom tepla s tepelnými izoláciami spolu s TOR spol. s r.o.

S izoláciami máme vyše 25 ročné skúsenosti a množstvo spokojných zákazníkov. Majte s nami

ISTOTU V IZOLÁCIÁCH.