Istota v izoláciách už viac
ako
25 rokov

Klampiarske práce


Odvodňovacie systémy

Odvodňovacie systémy sú na objekte často nenápadnou, no o to dôležitejšou časťou jeho výstavby. Odvádzajú dažďovú vodu a vodu stekajúcu z topiaceho sa snehu či ľadu po krytine striech či terás do odpadových rúr a nimi do kanalizácie alebo okolitého terénu. Mechanické namáhanie strešných žľabov je pomerne malé s výnimkou zimného obdobia. Na výrobu žľabov sa používajú kovové aj nekovové materiály:

Najčastejšie sa využíva pozinkovaný oceľový plech s hrúbkou 0,6 m, ktorý sa musí natierať ochranným náterom proti vytvoreniu trhliniek v pozinkovanej vrstve, ktoré môžu mať za následok vznik korózie.

Na správne vyhotovenie žľabov sú kladené viaceré požiadavky:

Podľa umiestnenia rozdeľujeme žľaby na:

U vyšších objektov sa dáva z praktických dôvodov prednosť nadodkvapovým žľabom pred pododkvapovými, pri ktorých sa v prípade opravy či výmeny zo strechy nemusí stavať lešenie. Ďalšími dôvodmi sú zabraňovanie padaniu krytiny zo strechy a zachytávanie zosúvajúceho sa snehu.

Podľa tvaru žľabu ich rozdeľujeme na polkruhové, hranaté a rímsové.

Podľa uloženia žľabu ich rozdeľujeme na:

Podľa prierezu žľabu ďalej rozdeľujeme žľaby s rovnakým a nerovnakým prierezom (meniacim sa smerom spádu). Veľkosť prierezu žľabu závisí od viacerých faktorov, akými sú klimatické podmienky, sklon a veľkosť strešnej plochy, druh krytiny (z hladkej krytiny voda odteká rýchlejšie a žľab sa taktiež rýchlejšie naplní ako pri drsnej), dôležitá je aj zberná dĺžka žľabu a počet odpadových rúr.