Istota v izoláciách už viac
ako
25 rokov

Pokrývačské práce


Skladané krytiny

Krytina zo škridly

Skladaná krytina zo škridly sa používa na šikmé (sklon vonkajšieho povrchu je 10-45°) a strmé (sklon vonkajšieho povrchu je viac ako 45°) strechy. Medzi vlastnosti škridly patrí nepriepustnosť pre vodu sklonom, presahom a tvarovaním spojov jednotlivých prvkov – škridiel. Je urobená z rovinných alebo tvarovaných plošných prvkov, ktoré sú spájané presahom alebo na drážky. Škridly všetkých druhov majú mať rovnaký tvar, hladkosť povrchu a na ich okrajoch sa nesmú nachádzať trhliny. Tesnosť krytiny zabezpečíme tým, že škridly pokladáme rovnaké a neskrivené, nevyhnutnosťou je, aby dobre dosadali na laty.

Spoľahlivosť strechy z hydroizolačného hľadiska priamo ovplyvňuje riešenie detailov využívanej škridly. Každý druh škridly má mať originálne príslušenstvo, umožňujúce funkčné a na seba nadväzujúce riešenie všetkých detailov strechy, čím sa minimalizujú kritické miesta prestupov skladanou krytinou. Pokiaľ pre škridlu nemáme k dispozícii kompletné príslušenstvo, detaily sa riešia prostredníctvom klampiarskych prác, či použitím izolačných pásov.

Krytina zo škridly zabezpečuje nepriepustnosť pre vodu sklonom, presahom a tvarovaním jednotlivých škridiel.

Podľa surovín použitých na výrobu škridly krytinu rozdeľujeme na:

  • keramickú, na výrobu ktorej sa používam tehliarska hlina. Tá sa skladá z ílu, v ktorom sa nachádzajú jemné zrnká kremeňa, sľudy a pod. Tehliarska hlina má byť dostatočne trvanlivá a plastická.
  • betónovú, ktorá sa vyrába z portlandského cementu, piesku a pigmentov oxidov železa a vody.

 

Krytina z vláknitocementových prvkov

Skladaná vláknitocementová krytina sa používa na šikmé a strmé strechy a je tvorená z plošných rovinných alebo vlnitých prvkov, ktoré sú spájané presahom. Vláknitocementová krytina takpovediac vystriedala azbestocementovú krytinu úspešným zvládnutím bezazbestovej technológie na rovinných a vlnitých tabuliach. Vláknitocementová krytina zabezpečuje nepriepustnosť vody sklonom a presahom jednotlivých prvkov.

Podľa rovnosti povrchu sa vláknitocementové krytiny delia na:

  • rovné – krytina z rovných tabúľ sa zhotovuje na šikmých a strmých strechách zostavovaním vláknitocementových tabúľ. Ako podklad sa používa latovanie alebo debnenie (ktoré sa najprv pokryje napieskovaným asfaltovaným pásom), na podklad sa krytina pripája klincami a sponami.
  • vlnité  –  krytina z vlnitých tabúľ sa zhotovuje z veľkoplošných tabúľ, ktoré sa kladú v jednej vrstve (jednoducho) taktiež na šikmé a strmé strechy. Vlnovky sú kladené na drevené, oceľové alebo oceľobetónové väzničky, na ktoré sa krytina pripevňuje skrutkou s podložkami v mieste vrchnej vlny.

Spoľahlivosť strechy z hydroizolačného hľadiska priamo ovplyvňuje riešenie detailov skladanej krytiny z vláknitocementových prvkov. Každý druh krytiny má mať originálne príslušenstvo, umožňujúce funkčné a na seba nadväzujúce riešenie všetkých detailov strechy, čím sa minimalizujú kritické miesta prestupov skladanou krytinou. Pokiaľ pre určité detaily nemáme k dispozícii kompletné príslušenstvo, detaily sa riešia prostredníctvom klampiarskych prác alebo použitím izolačných pásov.

Krytina z plechu

Skladaná krytina z plechu sa používa na všetky sklony striech, pričom pre rôzne sklony sa odporúčajú rôzne druhy plechových krytín. Plechová krytina sa skladá z rovinných, prípadne tvarovaných plošných prvkov, ktoré sú spájané jednoduchými, prípadne dvojitými stojatými a ležatými drážkami alebo presahom. Na Slovensku je zaužívaná najmä hladká rovná plechová krytina, ktorá je vhodná najmä pre sedlové (strecha, ktorá odváža dažďovú vodu na dve strany, ohraničená štítovými stenami v tvare trojuholníka) a pultové strechy (tzv. polovičné sedlové strechy – dažďová voda je odvádzaná iba na jednu stranu).

Podľa použitého materiálu možno skladanú krytinu z plechu rozdeliť na:

  • oceľovú pozinkovanú
  • medenú
  • zinkovú
  • hliníkovú
  • zliatina zinku, medi, titánu
  • pofóliovanú oceľovú pozinkovanú

Spoľahlivosť strechy z hydroizolačného hľadiska priamo ovplyvňuje riešenie detailov skladanej krytiny z plechu. Každý druh krytiny vyžaduje originálne príslušenstvo, umožňujúce funkčné a na seba nadväzujúce riešenie všetkých detailov strechy. Pokiaľ pre určité detaily nemáme k dispozícii kompletné príslušenstvo, detaily sa riešia prostredníctvom klampiarskych prác.

 

Čerpané aj zo  zdroja: MIKULÁŠ, M. OLÁH,J.: Krytiny a doplnkové konštrukcie striech. Bratislava, JAGA, 1997. ISBN: 80-967676-9-0, s. 11-28, 54-55, 95, 111, 131. MĚŠTAN, R.: Obytná podkroví a půdní vestavby. Sobotáles, Praha, 1995. ISBN: 80-85920-14-X. s. 76-78.