Istota v izoláciách už viac
ako
25 rokov

Pokrývačské práce


Povlakové krytiny

Krytina z asfaltovaných pásov

Asfaltované pásy sa pri povlakových krytinách ukladajú vo vrstvách. Riešenie vrstiev asfaltovaných pásov závisí od viacerých faktoroch, napríklad význam objektu, podklad krytiny a jeho riešenie, požiadavky na krytinu.

Asfaltované pásy môžu byť plastické – nepružné, alebo elastické – pružné. Oba typy sú tvorené polyesterovým netkaným vystužením alebo/aj sklolaminátovou výstužou. Na povrchu asfaltovaných pásov je nalepený ochranný posyp (najčastejšie sa používa prírodná bridlica, keramický granulát, keramizovaná kamenná drvina).

Krytina z asfaltovaných pásov môže mať rôzne podklady – betón, tepelnoizolačný materiál, drevené debnenie. Pri drevenom debnení musíme dávať pozor na to, aby bolo suché, pretože zabudovanie vlhkého dreva do strešného plášťa je často príčinou porúch striech. Asfaltované pásy sa ukladajú za vhodných poveternostných podmienok a adekvátneho stavu podkladu.

Podľa spôsobu kotvenia krytiny na podkladovú vrstvu sa krytina z asfaltovaných pásov rozdeľuje na:

  • voľne položenú, používa sa za predpokladu ťažkej ochrany krytiny (napríklad štrkový násyp, betónové dlaždice)
  • lepenú (plnoplošná sa používa pri šikmých a strmých strechách na tvrdé podklady, bodová pri potrebe vytvoriť vzduchovú medzeru medzi krytinou a podkladom)
  • mechanicky kotvenú (pozinkovanými/medenými klincami, zliatinami hliníka alebo upevňovacím systémom zloženým z prítlačnej podložky a skrutky)
  • kombináciu lepenej a mechanicky kotvenej

Spôsob kotvenia krytiny je pre spoľahlivosť a funkčnosť celého strešného systému mimoriadne dôležitý, preto je potrebné jeho výberu venovať náležitú pozornosť (v závislosti od druhu a spádu podkladu, použitia ťažkej ochrany) a prácu odviesť precízne a dôkladne.

Krytina z fólií

Povlaky z fólií sú tvorené fóliami s typickými vlastnosťami ako sú vysoká elasticita, odolnosť voči ozónu, UV žiareniu, dobrá tvarovateľnosť, odolnosť voči prerastaniu koreňmi, kyslým dažďom a prelietavému ohňu. Povlakovú krytinu z fólií možno položiť na rozličné podklady – betón, drevo, tepelnoizolačný materiál, ktoré musia byť rovné a bez ostrých hrán. Pokiaľ fóliu chceme pokladať priamo na asfalt, musíme byť obozretní vo výbere fólie a v prípade potreby medzi nimi použiť separačnú vrstvu.

Fólie sú spájané bočnými a čelnými presahmi a na vonkajších okrajoch sa spájajú vodotesným spojom pomocou teplovzdušného agregátu alebo lepenia.

Podľa spôsobu kotvenia krytiny na podkladovú vrstvu sa krytina z fólií rozdeľuje na:

  • voľne položenú, používa sa za predpokladu ťažkej ochrany krytiny (napríklad štrkový násyp, betónové dlaždice)
  • lepenú (plnoplošná sa používa pri šikmých a strmých strechách na tvrdé podklady, bodová pri potrebe vytvoriť vzduchovú medzeru medzi krytinou a podkladom)
  • mechanicky kotvenú, ktorá sa používa, keď nemôžeme pripojiť priamo vrstvu krytiny na podklad alebo použiť ťažkú ochranu krytiny. Mechanicky sa krytiny z fólií kotvia spojkami, vodotesnými spojkami a kotviacimi lištami.
  • kombináciu lepenej a mechanicky kotvenej

Detaily povlakovej krytiny z fólií a ich riešenia sú z hľadiska jej spoľahlivosti najcitlivejším aspektom strechy, preto má byť ich konštrukčná tvorba navrhovaná odborne a má za cieľ eliminovať nežiaducu penetráciu vody.