Istota v izoláciách už viac
ako
25 rokov

Hydroizolácie


Priemyselné objekty

Skládky tekutých a tuhých odpadov, nádrže

V našej ponuke nájdete aj izolácie priemyselných objektov, akými sú skládky tekutých a tuhých odpadov, či rôzne typy nádrží. V dnešnej dobe je samozrejmosťou dbať na životné prostredie, preto pri realizácii izolácií priemyselných objektov používame najkvalitnejšie materiály, ktoré sa vyznačujú vysokou odolnosťou a majú ochrannú funkciu z hľadiska kontaminácie spodných vôd znečisťujúcimi látkami. Tieto látky by mohli v prípade priepustnosti skládok a nádrží znečistiť pôdu, v ktorej sú zasadené, a taktiež spodnú vodu do nebezpečnej, zdravie ohrozujúcej miery. Nenechajte preto pri výstavbe týchto objektov nič na náhodu a dôverujte firme s dlhoročnou tradíciou TOR spol. s r.o.